Skip to content

NADSTREŠNICE ZA BICIKLE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije nadstrešnica
Ulazna visina
2.2m
Pokrivna širina
2.8m
Pokrivna dupla širina
5.7m
Dužina
3m – 50m