ARMASET

ARMASET – jedina nadstresnica na trzistu za koju nije potrebna priprema betonske podloge

SOLEV Max, SOLEV Double

SOLEV Max – solarna nadstrešnica namenjena za komercijalna, dostavna i kombi vozila od 2 do100 parking mesta u nizu

SOLEV Double – solarna nadstrešnica dvoredno postavljena od 2 do 100 parking mesta u nizu

SOLEV S

SOLEV S – solarna nadstrešnica za putnička vozila od 2 do 100 parking mesta u nizu

 

ARMACON

Polukružna konzolna nadstrešnica. Mogućnost rednog postavljanja za više parking mesta.

ARMASOL

Konzolna nadstrešnica sa kosim krovom za dva parking mesta bez srednjeg stuba i mogućnošću montaže solarnih panela. Mogućnost rednog postavljanja za više parking mesta.

ARMALAT 1

Konzolna bočna nadstrešnica sa ubetoniranim nosećim stubovima.

ARMAQUAT

Multifunkcionalna nadstrešnica sa 4 noseća stuba.

ARMACANT

Konzolna viseća nadstrešnica sa utegama. Mogućnost rednog povezivanja za više parking mesta.

ARMACAS

Konzolna kaskadna nadstrešnica za parkinge sa nagibom sa mogućnošću rednog povezivanja za više parking mesta.